Wat is VerticalQ

VerticalQ (voorheen ‘Embodied Leadership’ is een body-based ‘multiple brain assessment’. Dat betekent dat we op het lijf meten en in kaart brengen welke talenten van jou het sterkst aanwezig zijn. Je kent de uitdrukking ‘in je kracht staan’ vast wel, wij kunnen je laten ervaren hoe fysiek ‘in je kracht staan’ voelt, en vertalen dit naar een business-smart, persoonlijk talentenprofiel gebaseerd op de ‘drie breinen‘, ofwel hoofd-, hart- en buikintelligentie.

We kennen allemaal de metafoor van de ijsberg, slechts een klein gedeelte van wie wij zijn is bewust en zichtbaar. ‘Onder water’ is nog zo veel meer wat ook bij ons hoort. VerticalQ laat je ervaren welke talenten je hebt. Zowel ‘onder water’ (hart en buik) als ‘boven water’ (hoofd). Dat helpt je om jouw talenten die altijd onder water gebleven zijn bewuster in te kunnen zetten.

Lees meer over VerticalQ

Hoe Developland werkt met VerticalQ

Alle trainers en coaches bij Developland werken al jaren met VerticalQ. Zij zetten dit in bij coaching en bij teamontwikkeling.

VerticalQ onderscheidt 9 talenten die gericht zijn op samenwerking en persoonlijk leiderschap. Elk talent is aanwezig, maar verschilt per persoon in kracht.

Als team of organisatie kennen we verschillende vormen van sturing en besluitvorming, meestal gericht op feitelijkheden, SMART afspraken en helder geformuleerde KPI’s. Hierdoor kunnen we actiegericht te werk gaan, recht op ons doel af, op weg naar resultaat. Als leider richten we ons dan vooral op het ‘doen’. Met deze werkwijze geven we ons rationele denken veel comfort en dat vinden we prettig want daarmee zijn we vaak behoorlijk vertrouwd.

De praktijk blijkt echter regelmatig anders dan hetgeen we ons op papier hebben voorgenomen. De wereld om ons heen verandert snel, mensen doen niet altijd wat er is afgesproken en ontwikkelingen halen ons in. Om naast het ‘doen’ ook te kunnen anticiperen op datgene wat er op je pad komt en aan te voelen wat er nodig is voor het beste teamresultaat, zal je als leider regelmatig stil moeten staan om dit waar te nemen, ofwel om te kunnen ‘zijn’. Hierbij heb je ook de intelligentie van het hart en de buik nodig.

VerticalQ is een multiple brain assessment die de 9 hoofd-, hart- en buiktalenten in kaart brengt.

[ps2id id=’anker’ target=”/]

Hoe werken de drie breinen

Leren en handelen doen we met en vanuit ons brein in het hoofd, zo hebben we dat geleerd. Ons lijf heeft echter meerdere autonome intelligentiecentra. Naast het brein in het hoofd hebben we ook een brein in ons hart en een brein in onze buik. Het gebruiken van het gehele lichaam is een krachtige manier om je volledig te ontwikkelen en te handelen. Wanneer we ‘aanvoelen’, ‘intuïtie’ en ‘ervaren’ mogen toevoegen aan ons handelen, zetten we onszelf completer in.

De video hieronder schetst een duidelijk beeld hoe de drie breinen werken. Let op, de naam ‘Embodied Leadership’ is inmiddels veranderd naar VerticalQ.

Meer over VerticalQ

Energieboost nodig? Stap in je talent!

Embodied Leadership interview

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen