ZELFORGANISATIE

Herken je één of meerderen punten…

  • Voor jou en je team gaan veel uren verloren aan vergaderingen die tot weinig of niets leiden
  • Jij en je team zijn regelmatig bezig met ad hoc werkzaamheden
  • Je hebt een e-mail box die nooit leeg is
  • Verantwoordelijkheden worden door je team niet gepakt
  • Er bestaat in je team onduidelijkheid over wie wat doet
  • Mensen in je team voldoen niet allemaal aan je verwachtingen

Zijn er dan zoveel incapabele mensen aan het werk? Vinden mensen het dan zo moeilijk om hun verantwoordelijkheden te pakken? Kan je mensen niet vertrouwen in het werk?

Het kan écht anders met zelforganisatie!

WAT IS ZELFORGANISATIE?

Zelforganisatie binnen een bedrijf houdt in dat er een verdeelde zeggenschap is georganiseerd om de bestaansreden van de organisatie te verwezenlijken. Iedereen die meewerkt binnen de organisatie krijgt een stukje van de zeggenschap toebedeelt, passend bij de talenten en expertise van die persoon. Binnen die zeggenschap krijgt iemand de verantwoordelijkheid zijn of haar bijdrage te leveren aan het doel van de organisatie.

Complexe systemen, waar we inmiddels een organisatie ook onder kunnen scharen, organiseren zich in veel gevallen zelf. Neem als voorbeeld de natuur, één van de meest complexe systeem die we kennen! Er is geen sprake van een hiërarchie in de natuur, ieder organisme anticipeert zelf op wat er nodig is en ontwikkelt, groeit en streeft zijn eigen bestaansreden na. Ieder organisme werkt in nauwe samenwerking met wat om haar heen is en gebeurt.

Er zijn meerdere vooruitstrevende organisaties die een voorbeeld hebben genomen aan de wijze waarop de natuur met complexiteit omgaat en hebben dit vertaald naar een concrete structuur die de wijze van samenwerken versterkt en bestendigt. Voorbeelden hiervan zijn systemen als Holacracy of Sociocratie.

Gelukkig maar want de wereld om ons heen verandert in een rap tempo. De complexiteit van alle (ondernemers)vraagstukken is vele malen groter dan een aantal jaren terug. Daarom werken vertrouwde methoden om projecten aan te pakken, een strategie te bepalen en besluiten te nemen steeds minder goed.

De manager die alles weet en beslist realiseert zich steeds vaker dat die rol in deze wereld onmogelijk is om in te vullen. De expertise, kennis en talenten van iedereen binnen de organisatie zijn hard nodig om de gestelde doelen te bereiken. Met een uitgewerkte vorm van zelforganisatie kan je dit met elkaar realiseren.

Ontdek met onze online test of zelforganisatie jou kan helpen.

Werken leuk maken met zelforganisatie

Ik geloof dat mensen allemaal blij worden van duidelijkheid in waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dat mensen blij worden van samen werken aan een organisatie doel. Dat mensen graag zinvol werk willen doen waarin ze de ruimte krijgen om dat voor zichzelf en de organisatie te optimaliseren. Mensen worden blij van dingen waar ook de organisatie blij van wordt.

Pleisters plakken neemt de oorzaak van het bloeden niet weg. Door de wortel van het probleem aan te pakken kan je structureel anders gaan werken. Maak je het behalen van de organisatie doelen een verantwoordelijkheid van iedereen. Geef je regie aan iedereen om aan de eigen verantwoordelijkheden invulling te geven. Zorg je met elkaar dat de samenwerking zo optimaal wordt dat de teamprestatie ongekend succesvol zal zijn. Zo creëer je een werkomgeving waarin iedereen een optimale prestatie neerzet.

Dat is toch wat iedereen wil?

Wij kunnen je helpen dit voor jouw team te realiseren. Er zijn maar een paar stappen voor nodig. Lijkt ons echt super leuk en zinvol om dit samen met jou te starten!