VerticalQ

Al onze trainers en coaches bij Developland werken al jaren met VerticalQ. Zij zetten dit in bij coaching en bij team ontwikkeling.

VerticalQ onderscheidt 9 talenten die gericht zijn op samenwerking en persoonlijk leiderschap. Elk talent is aanwezig, maar verschilt per persoon in kracht.

Als team of organisatie kennen we verschillende vormen van sturing en besluitvorming, meestal gericht op feitelijkheden, SMART afspraken en helder geformuleerde KPI’s. Hierdoor kunnen we actiegericht te werk gaan, recht op ons doel af, op weg naar resultaat. Als leider richten we ons dan vooral op het ‘doen’. Met deze werkwijze geven we ons rationele denken veel comfort en dat vinden we prettig want daarmee zijn we behoorlijk vertrouwd.

De praktijk blijkt echter regelmatig anders dan hetgeen we ons op papier hebben voorgenomen. De wereld om ons heen verandert snel, mensen doen niet altijd wat er is afgesproken en ontwikkelingen halen ons in. Om naast het ‘doen’ ook te kunnen anticiperen op datgene wat er op je pad komt en aan te voelen wat er nodig is voor het beste teamresultaat, zal je als leider regelmatig stil moeten staan om dit waar te nemen, ofwel om te kunnen ‘zijn’. Hierbij heb je ook de intelligentie van het hart en de buik nodig.

VerticalQ is een multiple brain assessment methode die de 9 hoofd, hart en buik talenten in kaart brengt.