Arjen Hoven

Mensen bewegen, losmaken van potentieel, terugkomen bij de kracht en een écht en duurzaam verschil maken, daar krijg ik een grijns van op mijn gezicht. Hier richt ik me op in het begeleiden en coachen van organisaties, teams, managers en professionals bij verandering en transitie. Samen ont-dekken, met humor en lichtheid, vooral ook pragmatisch, de mouwen opstropen, werk verzetten en genieten van het resultaat!

Set people in motion, releasing potential, coming back to one’s strengths and making a real and lasting difference, that gives me a grin on my face. On this I lay my focus with guiding and coaching organizations, teams, managers and professionals in change and transition. Discover together, with humor and lightness, especially pragmatic, roll up the sleeves, work and enjoy the result!