Verbinden in de online werkomgeving

In razend tempo hebben we ons het afgelopen half jaar het online werken eigen gemaakt. We zijn er aan gewend geraakt een ‘patchwork-quilt’ van gezichten voor ons op het scherm te hebben.  Een prachtig mozaïek van menselijke individuen. We hebben echter niet meer de tijd voor ouderwetse patronen. Er wordt verwacht dat we zonder fysieke menselijke verbinding er gewoon in duiken en effectief met elkaar de vastgestelde doelen bereiken. Spontane dagelijkse activiteiten zoals gezamenlijk koffie drinken, lunchen of tussen overleg momenten door smalltalk uit te wisselen komen bijna niet meer voor. Elkaar als persoon leren kennen en een relatie met wederzijds vertrouwen opbouwen en onderhouden is daarmee lastiger geworden. Verbinden, hoe doe je dat dan in de online omgeving?

Vijf tips uit onze ervaringen:

  1. Creëer een nieuwe gewoonte: de check-in

We duiken vaak maar al te snel naar de inhoud, in plaats van aandacht te schenken aan de relatie. Met een paar simpele vragen over hoe een ieder er bij zit -mits oprecht- win je aan effectiviteit en openheid. Met korte vragen als bijvoorbeeld ‘Hoe zit je er bij?’, ‘Wat heb je nodig om hier te zijn?’, ‘Ben je al hier?’, ‘Hoe ga je vandaag goed voor jezelf zorgen?’, trigger je de menselijke interactie en dynamiek in het online speelveld. Bij Developland doen we dit aan het begin van iedere werkdag. Kost het meer tijd? Nauwelijks. Levert het wat op? Zeker, meer openheid, meer diepgang en daarmee een grotere effectiviteit!

  1. Ontwikkel ‘ecologisch denken’

Ga een online overleg in op zoek naar de dialoog.  Op zoek naar het gemeenschappelijke door elkaar te begrijpen.  Door jezelf open te stellen en te verplaatsen in de ander. Samen kennis en ideeën uitwisselen. Begrijpen hoe alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt. Nieuwsgierig, zonder oordeel, gericht op het bereiken van het gemeenschappelijk doel.

  1. Zorg goed voor jezelf

Dat klinkt als een open deur, toch zien we -ook thuis- dat mensen ontspanning zien als ‘iets voor na werktijd’. Niemand wil ziek worden, dus is het zaak het opbouwen van stress te onderbreken door momenten te creëren van -zo volledig mogelijke- ontspanning. Vijf tot tien minuten om even te bewegen in een blokje om geeft zuurstof en is goed voor onze immuniteit. Plan dus je agenda niet tjokvol en blok momenten om te ‘ontfocussen’. Volgens breinexpert en schrijver Mark Tichgelaar doet het brein het daarna dan ook beter.

  1. Voel je lijf, adem diep en glimlach

Goed voor jezelf zorgen is ook je lijf voelen. In welke mate ben je je bewust wat de staat van je lijf is? Hoe zit je achter het scherm? Fit? Moe? Pijntjes? Zijn je schouders ontspannen? Voel eens de vloer en hoe je in de stoel zit. Maak contact met de leuning en voel hoe de onderkant van je lijf contact maakt met de zitting van de stoel. Kijk eens om je heen, breng je aandacht naar buiten, zet al je zintuigen open; wat hoor je, hoeveel geluiden tegelijk eigenlijk? Wat zie je om je heen: in de kamer waarin je zit, misschien zit je voor een raam, wat gebeurt daar achter? Wat voel je op je huid? Word je bewust van hoe je ademt. Adem een paar maal diep in en uit. Zet daarbij je hart als het ware uit als je inademt. Zet je hart ook open voor je omgeving. Je merkt dan dat je vanzelf dieper gaat ademen. Als laatste: check je beeld in het patchwork: een mooie glimlach ziet er altijd beter uit en voelt beter!

  1. Powerpoint: beperk slides tot een minimum

Om maar even met de deur in huis te vallen: Harvard onderzoek toont aan dat sprekers zonder slides hoger worden gewaardeerd dan die met. Online is er nog een bijkomstigheid: we hebben minder contact met ons publiek doordat we ze niet zo goed zien. Kies er zoveel mogelijk voor om elkaar wel te zien. Een mooi verhaal, een heldere structuur en een goede afsluiter zijn effectiever. Je zou kunnen werken met een bord of flip-over achter je waarop je schrijft of tekent. Gebruik dan dikke stiften en check je geluidskwaliteit.

Tenslotte

Spreekt dit jou aan? Developland heeft voor haar klanten een Masterclass Verbinden ontwikkelt voor teams.