Building on your organisation’s potential

Je organisatie staat voor iets moois, je droom, je visie. Je wilt dat iedereen binnen je organisatie die visie waar jij zo in gelooft wil realiseren.  Voelen mensen die verbondenheid? Ben je zo georganiseerd dat je collega’s echt kunnen bijdragen aan het realiseren van je doelen? Hebben mensen alle vaardigheden in huis en zijn die voldoende ontwikkeld? Wij kunnen jou op onze Developland manier helpen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt telkens weer dat betrokkenheid van medewerkers de belangrijkste indicator is voor het succes van je organisatie. Betrokken medewerkers hebben een sterke verbondenheid met de visie en de doelen van je organisatie. Wil je de betrokkenheid binnen je organisatie versterken dan kunnen wij je helpen. Wij geloven dat betrokkenheid zowel persoonlijk als collectief aandacht verdient en dat het een thema is waarin iedereen verantwoordelijkheid draagt. Developland heeft samen met Expoints een onderzoek en een aanpak ontwikkeld die een mooi inzicht geeft en een echte verandering in gang zet.

Je wil een wendbare organisatie zijn waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid pakt, proactief meedenkt en bijdraagt aan de te behalen doelen en resultaten. Developland heeft een gesprekscyclus ontwikkeld die deze wens ondersteunt en waarbij mensen geïnspireerd raken. Wil je ook echt in gesprek met je medewerkers? Neem dan contact met ons op.

Onze HR scan biedt een goed inzicht in de huidige situatie bij jouw organisatie, in de gebruikte HR instrumenten, ‘tooling’ en beleving van de medewerkers op verschillende HR thema’s. Wij inventariseren welke middelen er binnen de organisatie worden gebruikt, welk beleid er wordt gevoerd en welke casuïstiek er speelt, maar ook waarvoor de organisatie staat en hoe zich dat vertaalt in de rollen, taken en bevoegdheden. Hoe gaat de HR scan in z’n werk?

  • Een documenten- en filecheck;
  • Het houden van interviews met een aantal medewerkers;
  • Interviews met de directieleden;
  • De inzichten en het advies presenteren in een rapport;
  • Bespreken van het advies en eventuele vervolgstappen.

Met een rugzak vol praktijk ervaring, een scherp luisterend oor en een creatieve vooruitziende blik gaan we graag in gesprek. Waar sta je nu als organisatie? Waar wil je straks staan, en wat heb je dan nog te doen? Ofwel: met je bedrijf de toekomst in. Developland denkt mee over hoe je jouw mensen meekrijgt in de visie die je hebt, in dat wat je als ondernemer voor ogen hebt. Maar ook bij wat aansluit op zaken die je voor iedereen wilt organiseren, zoals passende arbeidsvoorwaarden, eerlijke feedback en een goede werkplek. Lees via deze link meer over wat we doen in HR

Mensen aannemen, (aan)sturen, belonen, ontwikkelen en ja, soms ook mensen laten gaan. Het zijn thema’s waarmee je als ondernemer te maken hebt. Vele vraagstukken kunnen zich voordoen binnen jouw organisatie. Denk aan een zieke medewerker, ambitieuze medewerkers, een vacature of een collega die niet goed functioneert. Voor begeleiding bij deze dagelijkse personeelsvraagstukken en de gehele operationele ondersteuning, staan wij voor je klaar.

Wat we doen in HR

Alle mensen binnen je organisatie hebben hun eigen talenten die je, ongeacht de levensfase van de medewerker, graag wil blijven benutten. Je organisatie anticipeert continu op de ontwikkelingen in de markt. We verwachten van onze medewerkers dat zij ook blijven meebewegen met de organisatie. Dat vraagt om flexibiliteit en continue leren. Developland heeft een onderzoek en aanpak ontwikkeld die de organisatie een mooi inzicht geeft en die medewerkers helpt in beweging te blijven.

Welke vorm van leiderschap past bij jullie? Developland werkt vanuit jouw visie op leiderschap en ontwikkeld een programma dat bij jouw organisatie past. Denk aan Collectief Leiderschap, Agile werken, Holacracy of een andere vorm die bij jullie past.

Soms zijn veranderingen voor je team en voor je organisatie lastig. Het kan versterkend werken als iemand van buiten de organisatie een tijdje meewerkt aan het realiseren van je doelen. Hoe je stuurt heeft immers veel invloed op wat het resultaat is.

Developland heeft een netwerk van interim managers en consultants die de expertise hebben om binnen jouw organisatie de gewenste beweging te creëren zodat je komt tot echte verandering.

Ze kunnen jou ondersteunen bij het bereiken van je doelen en ze kunnen een team ondersteunen bij hun verandering. Altijd in de rol die binnen de organisatie past, het tempo dat de organisatie nodig heeft en anticiperend op waar je naar toe wilt. En met de focus op resultaat.

Wij zijn nauw betrokken bij onze managers en consultants, iedere week spreken we elkaar om te leren van de casuïstiek en om elkaar te helpen bij de volgende stappen. Zo krijg je als ondernemer, naast de interimmanager of consultant ook de expertise van een heel team. Op die manier staat de ontwikkeling van je organisatie en de ontwikkeling van onze managers en consultants altijd voorop.

Onze managers hebben een achtergrond in HR, Finance, IT, Commercie/ Sales, Call Centers en Algemeen Operationeel Management. Naast deze expertise zijn onze managers nauw verbonden aan Developland. Omdat zij, net als wij, geloven in de kracht van het inzetten van talent van mensen, het belang van ‘lol’ hebben in wat je doet en het geven en nemen van verantwoordelijkheid in de wijze waarop gewerkt wordt.

Welke dienst je ook kiest, voor alles geldt: met een vast aanspreekpunt en met een team van experts ondersteunen wij je bij deze vraagstukken. We bieden je flexibiliteit in uren die nodig zijn en expertise die passend is. Altijd maatwerk, passend bij jou als klant en passend bij het onderwerp waarbij wij jou ondersteunen. Altijd vanuit ons geloof in het potentieel van mensen. Altijd met een helder resultaat voor ogen. Altijd persoonlijk, open en transparant.

Jou ontzorgen, zodat jij je kunt richten op jouw talent.