Petra Lazeroms

Trainer, coach en HR-professional bij Developland.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen antwoorden en oplossingen in zich heeft en beschikt over ongekende vermogens en krachten. Coaching gaat over het naar boven halen van dit potentieel en het aanzetten tot gedrag dat leidt tot het bereiken van het beoogde doel. Ik coach op ervaringsgerichte wijze, met gebruik van o.a. Co-Active coaching. Ervaren wat je diep vanbinnen zelf wilt en drijft, maakt dat je eenvoudiger keuzes kunt maken, ze kunt verankeren en tot acties gaat komen.