De kracht van het collectief

In het politieke debat rondom de verkiezingen viert polarisatie hoogtij. Het is ‘wij tegen zij’ waarbij menig stoelpoot is afgezaagd om zelf beter uit de verf te komen. Allemaal onderdeel van het politieke spel om de gunst van de kiezers en de strijd om de macht. Zelfs in huiselijke kring dringt de polarisatie rondom de verkiezingen binnen. Ik herinner me nog levendig hoe het uitspreken van de keuze voor de partij van de dieren door één van de gezinsleden leidde tot ‘onteigening’ van het stuk vlees op het bord door de ander. Zeker vermakelijk, zo ook veel debatten op tv. Maar wat levert het ons op? Uiteindelijk gaat het er om dat je met elkaar in contact blijft en vanuit vertrouwen de samenwerking aangaat. Hoe doe je dat?

Bedreiging of verrijking

Polarisatie kan maken dat je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Je herkent het vast wel dat je soms zo stellig bent over jouw oplossing voor het probleem dat je veel energie stopt in het overtuigen van de ander. My way or the highway. Ik betrapte mezelf er vandaag nog op in een overleg met een collega. We zijn daardoor geen steek verder gekomen, ik ben er niet trots op.

Hoe kunnen we van deze valkuil een kracht maken? Als we polarisatie nou eens ombuigen, van ‘wij tegen zij’ naar een verbindend doel dat we samen willen bereiken. Dan kan het verschil van mening juist scherpte brengen en eventuele manco’s bloot leggen. Dan kan ik het perspectief van de ander koppelen aan iets waar we samen voor gaan. Dan is het een mooi leermoment waardoor het eindresultaat er alleen maar beter door zal worden.

Inhoud en relatie

We zijn vaak goed in discussies op het niveau van de inhoud en met een gemeenschappelijk doel komen we al een heel eind. Wil je het nóg beter? Wil je van ‘we agree to disagree’ naar een gedragen resultaat? Dan is er ook werk aan de winkel op een ander niveau: het niveau van de relatie. Wat gebeurt er tussen ons?

Op het niveau van de relatie ben je meer bezig met het écht begrijpen van de ander door vragen te stellen en uit te vinden wat belangrijk voor die ander is. En door jezelf open te stellen voor de argumenten van de ander. Om vanuit het gemeenschappelijke weer samen op te kunnen trekken. Dialoog in plaats van discussie; ‘ja en’ in plaats van ‘ja maar’.

Collectieve kracht

We hebben elkaar hartstikke nodig. Of het nu gaat om politici, organisaties, leiders, of werknemers. De uitdagingen in onze wereld zijn te complex voor één partij of één persoon om op te lossen. Veranderen kunnen we alleen met de kracht van het collectief. Elkaar zien en elkaar horen in onze verschillende ideeën en oplossingen zodat de best haalbare oplossing boven drijft vanuit scherpte in het gesprek en de waarde van de bijdrage van eenieder. Daarom wens ik iedereen Collectief Leiderschap.