‘Leiderschap heeft in de afgelopen jaren een andere betekenis gekregen. Waar het in voorgaande jaren vooral ging over hetgeen je als leidinggevende vanuit praktisch oogpunt deed, gaat het nu veel meer om wie je bent als persoon. Daarmee is de focus in de afgelopen jaren meer komen te liggen op het spreekwoordelijke zijn dan op het concrete doen. De wereld verandert in toenemende mate en dat vraagt om een ander soort leiderschap dan voorheen’, aldus Paulien Aaldering, trainer en coach bij Developland. ‘Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus: dat zijn onvoorspelbare zaken waar je plots met elkaar, thuis, op het werk en de maatschappij, mee hebt te dealen.’

Veel tegelijkertijd

‘De wereld is complexer geworden en dat heeft impact op ons allemaal. Deze toegenomen complexiteit en snel veranderende omgeving vraagt iets van wie je bent als leider. Er is immers veel meer onvoorspelbaarheid dan vroeger, wat maakt dat alleen het hebben van kennis niet meer voldoende is. En datzelfde geldt voor het bepalen van de strategie en het controleren of aansturen van een team. Dat gaat ook meer over de doing-kant van je leiderschap’, vervolgt Paulien. ‘Juist omdat er zoveel tegelijkertijd gebeurt, is het van belang dat je meer mindful optreedt. Dit betekent dat je niet vanuit jezelf als individu, maar meer vanuit het grote systeem kijkt. En welke vermogens je dan hebt om mensen met elkaar te verbinden, talenten bij elkaar te brengen, te observeren, te reflecteren, of aan te voelen. Kortom competenties op het niveau van zijn. Uiteraard blijft, binnen het kader van collectief leiderschap, de doing-kant belangrijk. Maar het is ook onmisbaar geworden om jezelf als leidinggevende langs de spreekwoordelijke meetlat te leggen, om te ontdekken welk kant je het meest ontwikkeld hebt. Of zou willen ontwikkelen. En daar helpen we je graag bij’, besluit Paulien.

Neem contact op

Bouw je sterke punten uit en geef aandacht aan de zaken waarvan je vindt dat ze nog ontwikkeling kunnen gebruiken. Binnen Developland geloven we sterk in building on human potential. Ons programma dat zich richt op Collectief Leiderschap heeft een bijzonder positieve impact op je business en alles wat daarmee samenhangt. Herken je bovenstaand verhaal, of ervaar je hierin juist een uitdaging? Praat met ons verder over dit thema. Neem contact met ons op voor een nuchter en vrijblijvend gesprek. We kijken uit naar je bericht.